12 edycja Festiwalu Kalejdoskop!

Une femme masculine

HELENA GANJALYANHELENA GANJALYAN
HELENA GANJALYAN
UNE FEMME MASCULINE
 
Białostocki Teatr Lalek, czwartek, 9 kwietnia, godz. 19:30
 
 
 
Choreografia i koncept: Helena Ganjalyan
Wykonanie: Helena Ganjalyan, Korina Kordova
Muzyka: Michał Mackiewicz
Remix: Ann Van den Broek
 
 
W spektaklu Une femme masculine posłużono się koncepcją remix-u tj. stworzono dzieło w wyniku
przetworzenia innej pracy. Nowe dzieło nie stanowi jednak po prostu „interpretacji”, nie
jest podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w innej aranżacji. Jest propozycją
zgoła oryginalną, odnoszącą się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującą z nim
lub odmiennie go odczytującą. Materiał wyjściowy do Une femme masculine stanowiła
twórczość Ann Van den Broek (spektakle Co(te)lette oraz We Solo Men).
Ruch wykreowany przez Van den Broek stał się przestrzenią transformacji. Une femme
masculine to sprawdzian tego, na ile można manipulować jego znaczeniem. Jak dalece
możliwe jest komunikowanie czegoś, co nie było jego pierwotnym założeniem?
Une femme masculine to wielowarstwowa gra o DOMINACJĘ. To wołanie o akceptację.
To obraz tych, którzy wciąż na nowo odgrywają swoją siłę. Głównym tematem jest tu
rodzaj postawy kobiecej, polegający na identyfikacji z męską psychiką oraz męskim
stylem bycia. W psychoanalizie spotykamy dwa określenia tego zjawiska – „kompleks
Ateny” oraz „kompleks Diany”. Co jednak zawiera się w pojęciu energii „kobiecej”
czy „męskiej”? Czy takie rozgraniczenie jest zasadne? Rodzimy się mężczyznami
lub kobietami, ale nie rodzimy się męscy lub kobiecy. Poruszając się między takimi
pojęciami jak PROWOKACJA i WSTYD, Une femme masculine nie stawia pytania
o to „kim jestem?”, a o to „kim chciałbym być?” lub „kim boję się okazać?”.
 
 
Spektakl zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta
Gdańska, Stypendium w Dziedzinie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz przy wsparciu Teatru Tańca Zawirowania, Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Biblioteki
Tańca w Gdańsku.
UNE FEMME MASCULINE
Białostocki Teatr Lalek,
czwartek, 9 kwietnia, godz. 19:30
Choreografia i koncept: Helena Ganjalyan
Wykonanie: Helena Ganjalyan, Korina Kordova
Muzyka: Michał Mackiewicz
Remix: Ann Van den Broek
W spektaklu Une femme masculine posłużono się koncepcją remix-u tj. stworzono dzieło w wyniku
przetworzenia innej pracy. Nowe dzieło nie stanowi jednak po prostu „interpretacji”, nie
jest podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w innej aranżacji. Jest propozycją
zgoła oryginalną, odnoszącą się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującą z nim
lub odmiennie go odczytującą. Materiał wyjściowy do Une femme masculine stanowiła
twórczość Ann Van den Broek (spektakle Co(te)lette oraz We Solo Men).
Ruch wykreowany przez Van den Broek stał się przestrzenią transformacji. Une femme
masculine to sprawdzian tego, na ile można manipulować jego znaczeniem. Jak dalece
możliwe jest komunikowanie czegoś, co nie było jego pierwotnym założeniem?
Une femme masculine to wielowarstwowa gra o DOMINACJĘ. To wołanie o akceptację.
To obraz tych, którzy wciąż na nowo odgrywają swoją siłę. Głównym tematem jest tu
rodzaj postawy kobiecej, polegający na identyfikacji z męską psychiką oraz męskim
stylem bycia. W psychoanalizie spotykamy dwa określenia tego zjawiska – „kompleks
Ateny” oraz „kompleks Diany”. Co jednak zawiera się w pojęciu energii „kobiecej”
czy „męskiej”? Czy takie rozgraniczenie jest zasadne? Rodzimy się mężczyznami
lub kobietami, ale nie rodzimy się męscy lub kobiecy. Poruszając się między takimi
pojęciami jak PROWOKACJA i WSTYD, Une femme masculine nie stawia pytania
o to „kim jestem?”, a o to „kim chciałbym być?” lub „kim boję się okazać?”.
Spektakl zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta
Gdańska, Stypendium w Dziedzinie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz przy wsparciu Teatru Tańca Zawirowania, Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Biblioteki
Tańca w Gdańsku.