12 edycja Festiwalu Kalejdoskop!

OPEN CALL!

2015-09-21 21:13:15

 

 

 

 

Festiwal „Kalejdoskop” zaprasza wszystkich twórców  do zgłaszania swoich spektakli na XIII edycję „Kalejdoskopu”, która odbędzie się w dniach 7-10 kwietnia 2016 r.

„Kalejdoskop” to jedyny taki festiwal w północno – wschodniej części Polski, jeden z niewielu w kraju dla którego bazą jest taniec współczesny. Prezentujemy spektakle, filmy, akcje performatywne, wystawy oraz organizujemy warsztaty tańca współczesnego. Zapraszani co roku na festiwal goście to autorytety w dziedzinie tańca, niezastąpieni pedagodzy i cenieni artyści.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać

1. Dane osoby do kontaktu (Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).

2. Materiały promocyjne spektaklu:

- biogramy artystyczny twórcy/ twórców spektaklu (plik word)

- opis spektaklu (plik word)

- 2-3 zdjęcia spektaklu (rozdzielczość 300dpi)

- materiały prasowe dotyczące spektaklu (opcjonalnie) / skany lub linki

- trailer spektaklu (jeżeli takowy istnieje)

3. Pełny rider techniczny spektaklu, sporządzony przez osobę odpowiedzialną za realizację spektaklu od strony technicznej.

4. Pełną rejestrację spektaklu na DVD lub link do nagrania spektaklu udostępnionego w Internecie.

5. Liczbę osób do zakwaterowania  (proszę wziąć pod uwagę tancerzy, muzyków oraz technicznych jeśli spektakl tego wymaga).

6. Rodzaj transportu (osób, scenografii).
 

 

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać do 18 października na adres:

 

1. Jeżeli rejestracja spektaklu znajduje się w wersji online:

 kalejdoskop@danceoffnia.pl

 

2. Jeżeli rejestracja spektaklu znajduje się na nośniku DVD:

 Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

 ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10

 15-703 Białystok

 

 

z dopiskiem festiwal „Kalejdoskop 2016”. Decyduje data wysłania materiałów/stempla pocztowego. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych materiałów (w tym płyt DVD z rejestracjami spektakli), pozostają one w archiwum. Skontaktujemy się z wybranymi artystami do 30 października, w celu omówienia szczegółów współpracy.

 

 

Kontakt:

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10

15-703 Białystok

Tel. +48 85 652 51 64

kalejdoskop@danceoffnia.pl

www.festiwal-kalejdoskop.pl

Kalejdoskop już za nami...

2015-04-21 14:17:22

 

 

 

 

 

Kolejna edycja już za nami… pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu Kalejdoskop 2015.

 

Dziękujemy:

 

Artystom, Gościom, Widzom- za to, że byliście i tworzyliście wspaniałą atmosferę!


Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkowi Województwa Podlaskiego – za możliwość realizacji wydarzenia!
 

Prezydentowi Miasta Białystok – za możliwość realizacji oraz za objęcie Festiwalu Kalejdoskop 2015 patronatem honorowym!
 

Programatorowi - Annie Królicy za nieocenioną pomoc!
 

Koodynatorom: Justynie Daniłowicz, Agnieszce Śnieżyńskiej, Urszuli Wysokiej i Adamowi Bartoszewicz – za zapał, zaangażowanie i działanie!

 

Annie Jóźwiak, Natalii Małkus, Pawłowi Dudko, Pawłowi Wiszowatemu,  Jakubowi Wittchen – za to, że możemy na Was liczyć!
 

Praktykantom: Ewie Kiszło, Karolinie Pisanko, Martynie Daszucie, Arlecie Daszucie, Edycie Gryszkiewicz, Magdzie Sojka, Agnieszce Bart, Karolinie Bierć-Górnej, Annie Olszewskiej, Martynie Tober, Kamilowi Piotrowskiemu, Krzysztofowi Lech – za pomoc w organizacji!
 

Władzom Akademii Teatralnej oraz Władzom Białostockiego Teatru Lalek – za chęć współpracy!
 

Pracownikom Białostockiego Teatru Lalek i Akademii Teatralnej – za poświęcony czas i współpracę!

 

Partnerom i Patronom Medialnym – dzięki Wam o festiwalu mogło usłyszeć szersze grono!
 

Biuru Promocji Miasta Białystok – dziękujemy za Ogórka!
 

Kierowcy Ogórka – za dowiezienie naszych gości w przesympatycznej atmosferze oraz całych i zdrowych do celu!


Do zobaczenia za rok !
Dyrektorzy Festiwalu Kalejdoskop
Joanna Chitruszko, Karolina Garbacik

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Podlaskiego

 

Niezapomniana podróż

2015-04-09 12:17:39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę, 11 kwietnia 2015r. podróż na spektakle umili nam

Białostocki Ogórek!
Zapewniamy -  będzie to niezapomniana podróż!
 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram odjazdów:
 

godz. 15.40 odjazd z dworca PKP;
                      dojazd do Wydziału Pedagogiki i Psychologii (UwB) przy ul. Świerkowej

godz.16.40 odjazd z dworca PKP;
                     dojazd do Wydziału Pedagogiki i Psychologii (UwB) przy ul. Świerkowej

godz. 18.20 odjazd z Wydziału Pedagogiki i Psychologii (UwB) przy ul. Świerkowej
                      dojazd do Białostocki Teatru Lalek

godz. 19.45 odjazd z Białostockiego Teatru Lalek
                       dojazd do Akademii Teatralnej  (ul. Sienkiewicza)

Kawiarnia Lalek

2015-04-09 11:13:20

Pamiętajcie, że każdy dzień festiwalu kończymy w Kawiarni Lalek przy ul. Kalinowskiego 1.

 

Szansa na spotkanie z choreografami, tancerzami, organizatorami, oraz wszystkimi zaproszonymi gośćmi może się nie powtórzyć!


Do zobaczenia w Lalkach!  :)

Nowa Tożsamość

2015-03-25 12:37:52

Przed nami 12. edycja Festiwalu „Kalejdoskop”. W tym roku wracamy do idei festiwalu międzynarodowego, ukierunkowanego na przegląd prac artystów z krajów sąsiadujących. Ostatnie lata festiwalu dedykowaliśmy polskim twórcom, teraz chcielibyśmy przyjrzeć się tańcowi w szerszym, europejskim kontekście.

Pragniemy, aby Białystok na kilka dni stał się miejscem spotkania artystów, gdzie dojdzie do przepływu i wymiany różnych poglądów i estetyk poprzez prezentacje spektakli z północno-wschodniej Europy.  Podczas czterodniowego festiwalu pojawi się niejedna okazja, aby przyjrzeć się nurtom i osobowościom twórców z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi.

 

W programie głównym znajdują się prezentacje czternastu spektakli podejmujących tematykę tożsamości rozumianej jako splot pamięci, konkretnej przestrzeni geograficznej i ciała. Chcemy rozniecić dyskusję na temat tańca współczesnego w krajach, w których jego estetyka swobodnie rozwija się po 1989 roku, choć próby jego przeszczepienia z zachodniej kultury europejskiej pojawiały się wcześniej. Punktem wyjścia dla dyskutantów podczas panelu „Peryferie tańca w rodzinnej Europie” będzie idea przywołana w książce „Taniec w Europie po 1989 roku”, w której kilkunastu autorów, reprezentujących różne kraje Europy Wschodniej, tłumaczy, wyjaśnia i porównuje swój rodzimy taniec współczesny z „pierwowzorem” z Europy Zachodniej, modelowym wyobrażeniem na temat tańca współczesnego.

W programie performatywnym można znaleźć refleksy zagadnień odnoszących do wspólnej tożsamości. Weronika Pelczyńska, Iza Szostak, Magda Jędra - trzy niezależne tancerki związane z Warszawą, a także Gdańskiem (w przypadku Magdy Jędry) przeprowadzą dochodzenie w sprawie przyszłości Europy. Aurora Lubos, artystka związana z gdańską i brytyjską sceną tańca, opowiada o problemach społecznych poprzez poruszający performans „Akty”. Bytomski Teatr Rozbark w choreografii Ivgi i Grebena nawiązuje do transformacji, jaka zaszła w Rosji i w krajach bloku wschodniego. Inny spektakl z zauważalnymi wpływami tańca izraelskiego - inspirowany językiem ruchowym GaGa - obejrzymy w wykonaniu Iwony Olszowskiej i Natalii Iwaniec. Z kolei białoruskie artystki Olga Skvortsova i Anya Korzyuk postawią pytanie o sposoby postrzegania samego siebie i zachowań kulturowych. Spektakl o odkrywaniu złożoności ludzkiej natury zaprezentuje litewski Arts Printing House w choreografii Deborah Light. Ukraińscy performerzy Anton Ovchinnikov i Anton Safonov poruszą problem kreowania człowieka przez współczesne media i niezależności wobec nich.

Na festiwalu nie zabraknie także białostockich tancerzy w spektaklu Karoliny Garbacik, którzy poprzez metafory zwierząt pokażą ludzkie zachowania, emocji, słabości, wzajemne relacje i zależności. Sopocki Teatr Tańca w choreografii Joanny Czajkowskiej i Jacka Krawczyka przedstawi dwuaktowy spektakl inspirowany życiorysami Franza Kafki i Henri Toulouse-Lautreca.

 

Wśród zaproszonych spektakli będzie też można wydzielić nieformalny blok poświęcony kobiecym zagadnieniom, do którego bez wątpienia należą spektakle: Heleny Ganjalyan, (wcześniej wspomniany spektakl) Aurory Lubos i  Anny Piotrowskiej.

Jedyna w tym roku praca solowa Renaty Piotrowskiej odnosi się do uniwersalnej tematyki śmierci. W przeciwieństwie do ostatnich lat, kiedy w programie festiwalu koncentrowaliśmy się na małych intymnych formach, w tym roku wychylamy się ku nieco większym. W programie królują duety.  Są też dwa spektakle tzw. pełnometrażowe „This is not a Love Song” Teatru Rozbark i „Karnawał zwierząt” w choreografii Karoliny Garbacik.  

 

Ponadto zapraszamy do udziału w warsztatach, wysłuchania wykładu o białoruskiej scenie Svetlany Ulanovskiej, do obejrzenia prapremiery filmu Tomasza Foltyna i Jada Sirkina „Tenderline - listy z Ameryki” oraz do zapoznania się z książką poświęconą tańcowi w Europie po 1989 roku.

 

 

Anna Królica

Programator festiwalu „Kalejdoskop”