12 edycja Festiwalu Kalejdoskop!

Contemporary?

ARTS PRINTING HOUSE (LITWA)ARTS PRINTING HOUSEARTSARTS PRINTING HOUSE (LITWA)
ARTS PRINTING HOUSE (Litwa)
CONTEMPORARY?
 
Białostocki Teatr Lalek, czwartek, 9 kwietnia, godz. 18:00
 
 
 
Pomysł, choreografia i taniec: Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole, Mantas Stabacinskas
Dramaturgia: Sigita Ivaskaite
Projekt światła: Povilas Laurinaitis
 
 
Jest to prawdopodobnie pierwszy spektakl na Litwie, w którym trójka artystów spogląda
na tamtejszą scenę taneczną z autoironią wynikającą z cytowania banalnych ruchów,
bardziej rozbudowanych fraz, a nawet odniesień kostiumowych. „Contemporary?” skupia
się paradoksalnie na procesie tworzenia tańca. Stawia pytania: Co składa się na spektakl
taneczny? O czym stara się mówić? Które elementy są niezbędne, a które opcjonalne? Czy
widownia rozumie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy istnieje konieczność wyjaśnienia sensu spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć.
sensu spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć. PRINTING HOUSE (LITWA)
CONTEMPORARY?
Białostocki Teatr Lalek, czwartek, 9 kwietnia, godz. 18:00
Pomysł, choreografia i taniec: Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole,
Mantas Stabacinskas
Dramaturgia: Sigita Ivaskaite
Projekt światła: Povilas Laurinaitis
Jest to prawdopodobnie pierwszy spektakl na Litwie, w którym trójka artystów spogląda
na tamtejszą scenę taneczną z autoironią wynikającą z cytowania banalnych ruchów,
bardziej rozbudowanych fraz, a nawet odniesień kostiumowych. „Contemporary?” skupia
się paradoksalnie na procesie tworzenia tańca. Stawia pytania: Co składa się na spektakl
taneczny? O czym stara się mówić? Które elementy są niezbędne, a które opcjonalne? Czy
widownia rozumie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy istnieje konieczność wyjaśnienia
sensu spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć.(LITWA)
CONTEMPORARY?
Białostocki Teatr Lalek, czwartek, 9 kwietnia, godz. 18:00
Pomysł, choreografia i taniec: Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole,
Mantas Stabacinskas
Dramaturgia: Sigita Ivaskaite
Projekt światła: Povilas Laurinaitis
Jest to prawdopodobnie pierwszy spektakl na Litwie, w którym trójka artystów spogląda
na tamtejszą scenę taneczną z autoironią wynikającą z cytowania banalnych ruchów,
bardziej rozbudowanych fraz, a nawet odniesień kostiumowych. „Contemporary?” skupia
się paradoksalnie na procesie tworzenia tańca. Stawia pytania: Co składa się na spektakl
taneczny? O czym stara się mówić? Które elementy są niezbędne, a które opcjonalne? Czy
widownia rozumie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy istnieje konieczność wyjaśnienia
sensu spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć.
CONTEMPORARY?
Białostocki Teatr Lalek, czwartek, 9 kwietnia, godz. 18:00
Pomysł, choreografia i taniec: Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole,
Mantas Stabacinskas
Dramaturgia: Sigita Ivaskaite
Projekt światła: Povilas Laurinaitis
Jest to prawdopodobnie pierwszy spektakl na Litwie, w którym trójka artystów spogląda
na tamtejszą scenę taneczną z autoironią wynikającą z cytowania banalnych ruchów,
bardziej rozbudowanych fraz, a nawet odniesień kostiumowych. „Contemporary?” skupia
się paradoksalnie na procesie tworzenia tańca. Stawia pytania: Co składa się na spektakl
taneczny? O czym stara się mówić? Które elementy są niezbędne, a które opcjonalne? Czy
widownia rozumie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy istnieje konieczność wyjaśnienia
sensu spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć.